Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu tác giả Ta-go có đáp án

  • 130 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhận định nào đúng khi nói về nhà thơ Ta-go?

Xem đáp án

Ta-go sinh tại Kolkata, Tây Bengal, Ấn Độ, trong một gia đình quý tộc

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tác giả Ra-bin-đra-nát Ta-go sinh năm bao nhiêu?

Xem đáp án

R. Ta-go (1861 – 1941)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Ta-go sinh ra trong gia đình thế nào?

Xem đáp án

Ta-go sinh tại Kolkata, Tây Bengal, Ấn Độ, trong một gia đình quý tộc

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Ta-go bắt đầu sáng tác thơ từ khi nào?

Xem đáp án

Ta-go làm thơ từ hồi niên thiếu

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Ngoài làm thơ, Ta-go còn hoạt động trên lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Ta-go làm thơ từ hồi niên thiếu và cũng tham gia các hoạt động chính trị và xã hội

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận