Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu tác giả Trần Cư có đáp án

  • 114 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đâu là năm sinh năm mất của tác giả Trần Cư?

Xem đáp án

Tác giả Trần Cư (1918 – 2002)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tác giả Trần Cư tên thật là gì?

Xem đáp án

Tác giả Trần Cư tên thật là Trần Ngọc Cư

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tác giả Trần Cư quê ở đâu?

Xem đáp án

Tác giả sinh tại Huê Lăng, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Sinh tại Hải Phòng nhưng quê gốc của tác giả ở đâu?

Xem đáp án

Tác giả quê gốc ở làng Bát Tràng (Gia Lâm – Hà Nội)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Lần đầu tiên trong đời ông có bài đăng trên tờ Tin mới văn chương là vào năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Năm 1941, lần đầu tiên trong đời ông có bài đăng trên tờ Tin mới văn chương

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận