Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu văn bản Cây tre Việt Nam có đáp án

  • 142 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cây tre Việt Nam là lời bình cho bộ phim nào?

Xem đáp án

Cây tre Việt Nam là lời bình cho bộ phim cùng tên

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Văn bản Cây tre Việt Nam có bố cục mấy phần?

Xem đáp án

Văn bản Cây tre Việt Nam có bố cục 4 phần

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cây tre Việt Nam thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Cây tre Việt Nam thuộc thể loại kí

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Ai là tác giả của Cây tre Việt Nam?

Xem đáp án

Thép Mới là tác giả của Cây tre Việt Nam

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đâu không phải là nội dung mà Cây tre Việt Nam đề cập?

Xem đáp án

Văn bản không đề cập đến nội dung cung cấp nguyên liệu của cây tre

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận