Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu văn bản Dọc đường xứ Nghệ có đáp án

  • 172 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn bản Dọc đường xứ Nghệ do ai sáng tác?

Xem đáp án

Văn bản Dọc đường xứ Nghệ do tác giả Bùi sSơn Tùng sáng tác

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Văn bản Dọc đường xứ Nghệ được trích từ tác phẩm nào?

Xem đáp án

Văn bản Dọc đường xứ Nghệ được trích từ tiểu thuyết Búp sen xanh

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tiểu thuyết Búp sen xanh là tiểu thuyết viết về ai?

Xem đáp án

Tiểu thuyết Búp sen xanh là tiểu thuyết lịch sử, viết về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Đoạn trích Dọc đường xứ Nghệ thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Đoạn trích Dọc đường xứ Nghệ thuộc thể loại tiểu thuyết lịch sử

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Dọc đường xứ Nghệ là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Dọc đường xứ Nghệ là tự sự

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận