Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ có đáp án

  • 137 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác giả văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” là ai?

Xem đáp án

Văn bản là sáng tác của Phạm Văn Đồng

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” có xuất xứ như thế nào?

Xem đáp án

Tác phẩm được trích từ diễn văn “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khi phách của dân tộc, lương tâm của thời đại”.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Vấn đề nghị luận của văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” là gì?

Xem đáp án

Vấn đề nghị luận của văn bản là về đức tính giản dị của Bác Hồ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Điều gì là một trong những phẩm chất đạo đức cao quý của Bác?

Xem đáp án

Giản dị là một trong những phẩm chất đạo đức cao quý của Bác

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận