Thi Online Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu văn bản Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa có đáp án

Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu văn bản Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa có đáp án

  • 173 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn bản Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa được trích từ báo điện tử nào?

Xem đáp án

Văn bản Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa được trích từ báo điện tử dlib.huc.edu.vn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trong khoảng thế kỉ nào thì các dân tộc miền núi phía Bắc di chuyển bằng cách đi bộ là chính?

Xem đáp án

Trong khoảng thế kỉ X – XVIII, các dân tộc miền núi phía Bắc di chuyển bằng cách đi bộ là chính

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Một số tộc người sinh sống ở ven sông nào đã biết đóng thuyền và sử dụng thuyền vận chuyển, lưu thông trên sông suối lớn?

Xem đáp án

Một số tộc người sinh sống ở ven sông Đà, sông Mã hay sông Lam… đã biết đóng thuyền và sử dụng thuyền vận chuyển, lưu thông trên sông suối lớn

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Thuyền của họ được đóng bằng các loại gỗ dai, nhẹ, không nứt, chịu nước… tuyệt đối không dùng loại gỗ gì làm thuyền?

Xem đáp án

Thuyền của họ được đóng bằng các loại gỗ dai, nhẹ, không nứt, chịu nước… tuyệt đối không dùng gỗ trám làm thuyền

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Khác với Tây Nguyên, ngoài dùng thuyền, cư dân miền núi phía Bắc còn dùng phương tiện gì?

Xem đáp án

Khác với Tây Nguyên, ngoài dùng thuyền, cư dân miền núi phía Bắc còn dùng bè, mảng tương đối phổ biến

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận