Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu văn bản Tổng kiểm soát phương tiện giao thông có đáp án

  • 135 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Việc tổng kiểm soát phương tiện giao thông diễn ra vào thời gian nào?

Xem đáp án

Việc tổng kiểm soát phương tiện giao thông diễn ra vào thời gian: 15/05 – 14/06/2020

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trong thời gian đó, có bao nhiêu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt?

Xem đáp án

Trong thời gian đó, có 401 027 người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Con số người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt nói lên điều gì?

Xem đáp án

Trong thời gian đó, có 401 027 người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt. Con số đó đã cho thấy tình trạng vi phạm an toàn giao thông rất đáng báo động.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Con số in đậm 401 027 cho biết thông tin gì?

Xem đáp án

Con số in đậm 401 027 cho biết thông tin về số phương tiện bị tạm giữ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Con số in đậm 27 293 cho biết thông tin gì?

Xem đáp án

Con số in đậm 27 293 cho biết thông tin về số phương tiện bị tước giấy phép lái xe

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận