Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu văn bản Trưa tha hương có đáp án

  • 152 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn bản Trưa tha hương do ai sáng tác?

Xem đáp án

Văn bản Trưa tha hương do tác giả Trần Cư sáng tác

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Văn bản ra đời năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Văn bản Trưa tha hương ra đời ngày 17/07/1943

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Đoạn trích trong SGK được trích từ đâu?

Xem đáp án

Đoạn trích trong SGK được trích từ Tổng hợp Văn học Việt Nam, tập 30A, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Văn bản thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Văn bản thuộc thể loại tùy bút

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Văn bản được viết theo ngôi kể thứ mấy?

Xem đáp án

Văn bản được kể theo ngôi thứ nhất

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận