Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu văn bản Tượng đại vĩ đại nhất có đáp án

  • 149 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn bản Tượng đài vĩ đại nhất được viết năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Văn bản Tượng đài vĩ đại nhất được ra đời ngày 27/07/2012

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Văn bản Tượng đài vĩ đại nhất thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Văn bản Tượng đài vĩ đại nhất thuộc thể loại văn bản nghị luận

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Văn bản Tượng đài vĩ đại nhất viết về nội dung gì?

Xem đáp án

Văn bản Tượng đài vĩ đại nhất ca ngợi truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc Việt Nam ta, sẵn sàng hi sinh vì đất nước

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Theo tác giả, tên tuổi các anh hùng liệt sĩ trở thành điều gì?

Xem đáp án

Theo tác giả, tên tuổi các anh hùng liệt sĩ thành tên sông, tên núi, hóa vào hình sông, thế núi…

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Hình hài Tổ quốc, vượng khí quốc gia, sức sống dân tộc được bồi đắp từ điều gì?

Xem đáp án

Hình hài Tổ quốc, vượng khí quốc gia, sức sống dân tộc được bồi đắp từ mồ hôi, xương máu, trí tuệ của hàng triệu người con ưu tú, qua bao thế hệ

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận