Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu về bài thơ Ông đồ có đáp án

  • 151 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nghĩa của từ “ông Đồ” trong bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên là?

Xem đáp án

Nghĩa của từ “ông đồ” trong bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên nhằm chỉ người dạy học chữ Nho xưa

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Ngày nay, cách viết chữ, câu đối, câu thơ trên các trang giấy thường được gọi là gì?

Xem đáp án

Ngày nay, cách viết chữ, câu đối, câu thơ trên các trang giấy thường được gọi là nghệ thuật viết thư pháp

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Bài thơ Ông đồ viết theo thể thơ nào?

Xem đáp án

Bài thơ Ông đồ viết theo thể thơ ngũ ngôn

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cảm xúc chủ đạo trong bài thơ Ông đồ là gì?

Xem đáp án

Cảm xúc chủ đạo trong bài thơ Ông đồ là sự ngậm ngùi, xót xa

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Bài thơ Ông đồ được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Từ đầu thế kỉ XX, nền văn Hán học và chữ Nho ngày càng suy vi trong đời sống văn hóa Việt Nam, khi mà Tây học du nhập vào Việt Nam, có lẽ vì đó mà hình ảnh những ông đồ đã bị xã hội bỏ quân và dần vắng bóng. Vũ Đình Liên đã viết bài thơ Ông đồ thể hiện niềm ngậm ngùi, day dứt về cảnh cũ, người xưa.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận