Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Vài nét về đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng có đáp án

  • 152 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng của tác giả nào?

Xem đáp án

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng của tác giả Đoàn Giỏi

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng trích từ tác phẩm nào của Đoàn Giỏi?

Xem đáp án

Văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng trích từ tác phẩm Đất rừng phương Nam ra đời năm 1957

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng thuộc chương mấy của tác phẩm Đất rừng phương Nam?

Xem đáp án

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng thuộc chương 10 của tác phẩm Đất rừng phương Nam

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng được chia thành mấy phần?

Xem đáp án

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng được chia thành 3 phần

- Phần 1 (từ đầu đến “mới tìm ra lửa vậy”): Hoàn cảnh gặp Võ Tòng

- Phần 2 (tiếp theo đến “nói một cách chắc chắn như vậy”): Lai lịch của Võ Tòng

- Phần 3 (còn lại): Cuộc chia tay Võ Tòng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng là tự sự

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận