Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Vài nét về nhà thơ Xuân Quỳnh có đáp án

  • 137 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Xuân Quỳnh sinh ra ở đâu?

Xem đáp án

Xuân Quỳnh sinh ra ở Hà Tây

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Đâu là nhận xét đúng về tuổi thơ Xuân Quỳnh?

Xem đáp án

Xuân Quỳnh có tuổi thơ bất hạnh vì bà đã sớm mồ côi cha mẹ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Xuân Quỳnh nổi tiếng với thể loại nào?

Xem đáp án

Xuân Quỳnh nổi tiếng với thể loại thơ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Xuân Quỳnh thường viết về đề tài gì?

Xem đáp án

Xuân Quỳnh thường viết về những tình cảm gần gũi, bình dị

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Xuân Quỳnh là nhà thơ tiêu biểu trong thời kì nào?

Xem đáp án

Xuân Quỳnh là nhà thơ trẻ tiêu biểu trong thời kì chống Mỹ

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận