Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Vài nét về tác giả Đoàn Giỏi có đáp án

  • 222 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đâu là quê quán của nhà văn Đoàn Giỏi?

Xem đáp án

Nhà văn Đoàn Giỏi sinh ra tại thị xã Mỹ Tho, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Đâu là năm sinh, năm mất của nhà văn Đoàn Giỏi?

Xem đáp án

Nhà văn Đoàn Giỏi sinh ngày 17/05/1925, mất ngày 02/04/1989

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Gia cảnh của gia đình nhà văn Đoàn Giỏi như thế nào?

Xem đáp án

Đoàn Giỏi xuất thân trong một gia đình địa chủ lớn trong vùng và giàu lòng yêu nước

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Hầu hết sáng tác của Đoàn Giỏi viết về đối tượng nào?

Xem đáp án

Hầu hết sáng tác của Đoàn Giỏi viết về thiên nhiên, con người cuộc sống Nam Bộ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Lối miêu tả trong sáng tác của Đoàn Giỏi có gì đặc biệt?

Xem đáp án

Lối miêu tả vừa hiện thực vừa trữ tình và ngôn ngữ đậm màu sắc địa phương cũng góp phần quan trọng làm nên sức cuốn cho các tác phẩm của Đoàn Giỏi

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận