Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Vài nét về tác giả Hoàng Trung Thông có đáp án

  • 128 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đâu là năm sinh của Hoàng Trung Thông?

Xem đáp án

Hoàng Trung Thông sinh năm 1925

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hoàng Trung Thông cùng quê với nhân vật nào dưới đây?

Xem đáp án

Quê hương: Nghệ An cùng quê với Bác Hồ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Hoàng Trung Thông từng làm chức vụ Ủy viên Ban chấp hành trong Hội nhà văn Việt Nam những khóa nào?

Xem đáp án

Hoàng Trung Thông từng làm chức vụ Ủy viên BCH trong Hội nhà văn Việt Nam khóa I và II

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Trong văn nghệ, Hoàng Trung Thông nổi tiếng với vai trò nào?

Xem đáp án

Hoàng Trung Thông nổi tiếng nhất với vai trò nhà thơ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Hoàng Trung Thông là nhà thơ tiêu biểu trong những thời kì nào?

Xem đáp án

Hoàng Trung Thông là nhà thơ tiêu biểu trong cả hai thời kì chống Pháp và Mỹ

Đáp án cần chọn là: C


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

W

4 tháng trước

Wibu Haru

Bình luận


Bình luận