Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Vài nét về tác giả Thép Mới có đáp án

  • 134 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Thép Mới?

Xem đáp án

Thép Mới quê quán ở Hà Nội

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Đâu là năm sinh, năm mất của Thép Mới?

Xem đáp án

Thép Mới (1925 – 1991)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đâu là những thể loại sáng tác của Thép Mới?

Xem đáp án

Ngoài báo chí, Thép Mới còn viết nhiều bút kí, thuyết minh phim

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Đâu là đề tài mà tác giả thường sáng tác?

Xem đáp án

Ông là một nhà văn nổi tiếng tại Việt Nam, chuyên viết về đề tài Chiến tranh Đông Dương và Chiến tranh Việt Nam

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Đâu không phải là giải thưởng mà Thép Mới đã nhận?

Xem đáp án

Thép Mới nhận các giải thưởng:

- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất

- Huân chương Độc lập hạng Nhất

- Huân chương Chiến thắng hạng Nhất

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận