Trắc nghiệm Văn 7 CTST Lý thuyết về phép Liên tưởng có đáp án

  • 140 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Các phép liên kết chủ yếu được học là?

Xem đáp án

Các phép liên kết chủ yếu được học là: phép nối, phép lặp, phép liên tưởng, trái nghĩa, phép thế

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Phép liên tưởng là gì?

Xem đáp án

Phép liên tưởng là sử dụng những từ ngữ chỉ những sự vật có thể nghĩ đến, suy luận ra theo một hướng nào đó và nó xuất phát từ những từ ngữ ban đầu

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Phép liên tưởng có bao nhiêu loại?

Xem đáp án

Phép liên tưởng được chia thành 2 dạng chính là liên tưởng đồng chất và liên tưởng khác chất

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Phép liên tưởng đồng chất là gì?

Xem đáp án

Phép liên tưởng đồng chất là phép sử dụng hai yếu tố, hai chất liệu, hai chủng loại… cùng chung một loại

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Phép liên tưởng thường được sử dụng trong các văn bản nào?

Xem đáp án

Phép liên tưởng thường được sử dụng trong các tác phẩm tiểu thuyết, truyện ngắn, ký

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận