Trắc nghiệm Văn 7 CTST Lý thuyết về phép Thế có đáp án

  • 146 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phép thế là biện pháp tạo ra sự liên kết giữa các câu, các đoạn văn bằng cách:

Xem đáp án

Phép thế là biện pháp tạo ra sự liên kết giữa các câu, các đoạn văn bằng cách: sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế các từ ngữ đã có ở câu trước

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Các phép liên kết chủ yếu được học là?

Xem đáp án

Các phép liên kết chủ yếu được học là: phép nối, phép lặp, phép liên tưởng, trái nghĩa, phép thế

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Đâu là các từ được sử dụng trong phép thế?

Xem đáp án

Các từ được sử dụng trong phép thế là: Đây, đó, kia, thế, vậy, …

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận