Trắc nghiệm Văn 7 CTST Phân tích bài thơ Sang thu có đáp án

  • 132 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nhận định nào đúng khi giới thiệu bài thơ Sang thu?

Xem đáp án

Bài thơ miêu tả những chuyến biến nhẹ nhàng của đất trời từ hạ sang thu, không chỉ có hình ảnh thiên nhiên mà còn có bóng dáng con người trước mùa thu của cuộc đời

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Sự biến đổi của đất trời lúc sang thu được nhà thơ cảm nhận lần đầu tiên từ đâu?

Xem đáp án

Sự biến đổi của đất trời lúc sang thu được nhà thơ cảm nhận lần đầu tiên từ hương ổi

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Hai câu thơ “Sương chùng chình qua ngõ – Hình như thu đã về” sử dụng phép tu từ nào?

Xem đáp án

“Sương chùng chình”: tả làn sương mỏng nhẹ bắt đầu xuất hiện, có lẽ làn sương cũng như cố chậm lại có vẻ chờ ai. Hai câu thơ sử dụng biện pháp nhân hóa khiến thiên nhiên như có linh hồn, như cũng đợi chờ, trông ngóng ai

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận