Trắc nghiệm Văn 7 CTST Phân tích bài thơ Thu sang có đáp án

  • 166 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Bài thơ Thu sang do ai sáng tác?

Xem đáp án

Bài thơ Thu sang do nhà thơ Đỗ Trọng Khơi sáng tác

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Bài thơ Thu sang thuộc thể thơ gì?

Xem đáp án

Bài thơ Thu sang thuộc thể thơ lục bát

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Thu sang là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Thu sang là biểu cảm

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Xác định những màu xuất hiện trong bài thơ.

Xem đáp án

Màu vàng, màu xanh xuất hiện trong bài thơ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chủ đề của bài thơ là gì?

Xem đáp án

Chủ đề của bài thơ là: Bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ, sinh động khi thu sang, qua đó bộc lộ tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước của tác giả

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận