Trắc nghiệm Văn 7 CTST Phân tích văn bản Bàn về đọc sách có đáp án

  • 134 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nội dung chính của Bàn về đọc sách?

Xem đáp án

Chu Quang Tiềm trong bài viết đã khẳng định đọc sách là con đường quan trọng để tích lũy, nâng cao học vấn. Từ việc đưa ra những sai lầm trong việc đọc sách, tác giả hướng tới cách đọc sách khoa học, hợp lí cho con người

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Ý nào nêu khái quát nhất lời khuyên của tác giả Chu Quang Tiềm đối với người đọc sách?

Xem đáp án

Có nhiều phương pháp đọc sách hiệu quả, trong đó tựu chung lại là cần có phương pháp

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tại sao không thể coi đọc nhiều là vinh dự?

Xem đáp án

Đọc nhiều cho có số lượng thì không thể coi là vinh dự. Vì đọc nhiều sẽ dẫn đến đọc qua loa cho có, không lựa chọn được loại sách giá trị và không có thời gian để suy nghĩ sâu xa

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Qua đoạn trích Bàn về đọc sách, em có nhận xét gì về ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm?

Xem đáp án

Bài viết là một kim chỉ nam cho những người mong muốn đọc sách, muốn tiến xa trên con đường học vấn mang giá trị thời đại

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Tại sao cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu, giữa đọc sách thường thức với đọc sách chuyên môn?

Xem đáp án

Cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu, giữa đọc sách thường thức với đọc sách chuyên môn vì “Trên đời không có học vấn nào cô lập, tách rời các học vấn khác… không biết rộng khi không thể chuyên, không thông thái thì không thể nắm gọn. Trước hãy biết rộng rồi sau đó nắm chắc, đó là trình tự để nắm vững bất cứ học vấn nào.”

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận