Trắc nghiệm Văn 7 CTST Phân tích văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học có đáp án

  • 130 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khi nghe một ai đó trình bày về một vấn đề, bạn cần làm gì để nắm được nội dung bài nói?

Xem đáp án

Khi nghe một ai đó trình bày về một vấn đề, bạn cần lắng nghe và ghi chép lại ý chính để nắm được nội dung bài nói

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Muốn ghi chép sao cho chỉ nhìn một lần là biết trọng tâm nằm ở đâu, bạn có thể sử dụng những cách nào?

Xem đáp án

Muốn ghi chép sao cho chỉ nhìn một lần là biết trọng tâm nằm ở đâu, bạn có thể sử dụng một trong những cách: phân vùng, chia theo màu sắc, khoanh vùng “trọng tâm”

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học do ai sáng tác?

Xem đáp án

Văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học do Du Gia Huy sáng tác

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Theo tác giả, có thể sử dụng ít nhất mấy màu sắc để ghi chép nội dung khác nhau?

Xem đáp án

Dùng bút màu để ghi chép những nội dung có ý nghĩa khác nhau, như vậy chỉ cần nhìn một lần là biết trọng tâm nằm ở đâu. Ví dụ: dùng bút đen để ghi kiến thức trên bảng, bút xanh để ghi lại lời giảng của thầy cô giáo, bút đỏ để ghi trọng tâm mà thầy cô giáo nhấn mạnh 3 màu

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Dù chỉnh sửa trong giờ hay sau khi tan học, nếu bạn thấy nội dung nào quan trọng, có thể dùng bút màu gạch chân hoặc dùng các kí hiệu đặc biệt như mở ngoặc… để làm gì?

Xem đáp án

Dù chỉnh sửa trong giờ hay sau khi tan học, nếu bạn thấy nội dung nào quan trọng, có thể dùng bút màu gạch chân hoặc dùng các kí hiệu đặc biệt như mở ngoặc… để đánh dấu.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận