Trắc nghiệm Văn 7 CTST Phân tích văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn có đáp án

  • 139 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn được trích từ tác phẩm nào?

Xem đáp án

Văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn được trích từ tác phẩm Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! là cuốn sách viết về điều gì?

Xem đáp án

Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! là cuốn sách viết về những phương pháp học tập tiên tiến

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn viết về điều gì?

Xem đáp án

Văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn giới thiệu những quy tắc, cách thức mới của hoạt động đọc giúp chúng ta có thể đọc nhanh hơn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trong mục 1 của văn bản, tác giả đã hướng dẫn đọc bằng cách sử dụng đồ vật nào?

Xem đáp án

Trong mục 1 của văn bản, tác giả đã hướng dẫn đọc bằng cách sử dụng một cây bút chì làm vật dẫn đường

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Theo tác giả, sử dụng bút chì trong việc đọc có tác dụng như thế nào?

Xem đáp án

Theo tác giả, cách này giúp tập trung hơn vào việc đọc, đồng thời điều khiển tốc độ đọc của mắt.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận