Trắc nghiệm Văn 7 CTST Phân tích văn bản Mùa phơi sân trước có đáp án

  • 262 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Mùa phơi sân trước do ai sáng tác?

Xem đáp án

Văn bản Mùa phơi sân trước do Nguyễn Ngọc Tư sáng tác

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Văn bản được trích từ tác phẩm nào?

Xem đáp án

Văn bản được nằm ở phần 6 trong truyện Bánh trái mùa xưa

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Văn bản thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Văn bản thuộc thể loại tản văn

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là tự sự

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Loại gió nào được nhắc đến nhiều trong văn bản?

Xem đáp án

Gió chướng được nhắc đến nhiều trong văn bản

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận