Trắc nghiệm Văn 7 CTST Phân tích văn bản Tôi đi học có đáp án

  • 121 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Điều gì đã khiến nhân vật “tôi” nhớ về ngày đầu tiên đi học của mình?

Xem đáp án

Hình ảnh thiên nhiên giao mùa và những em bé ngày đầu tiên đến trường đã khiến nhân vật “tôinhớ về ngày đầu tiên đi học của mình

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Câu văn “Ý nghĩ thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi” sử dụng phép tu từ gì?

Xem đáp án

Chú ý từ “như” thường dùng để so sánh

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Những người lớn trong truyện đã có thái độ thế nào với các em học sinh?

Xem đáp án

Những người lớn trong truyện bao gồm mẹ của cậu bé thì âu yếm, yêu thương; thầy giáo vui vẻ, hồn hậu; ông đốc hiền từ, bao dùng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Câu văn nào không sử dụng biện pháp so sánh để nói lên tâm trạng của nhân vật “tôi”?

Xem đáp án

Câu A là câu không sử dụng biện pháp so sánh

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Câu văn “Tôi bặm tay ghì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng xệch ra và chênh đầu chúi xuống đất” trong văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh cho ta hiểu điều gì?

Xem đáp án

Cậu bé quá hồi hộp nên không cầm nổi sách vở trên tay

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận