Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu bài thơ Đợi mẹ có đáp án

  • 442 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Bài thơ Đợi mẹ do ai sáng tác?

Xem đáp án

Bài thơ Đợi mẹ do nhà thơ Vũ Quần Phương sáng tác

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Bài thơ Đợi mẹ thuộc thể thơ gì?

Xem đáp án

Bài thơ Đợi mẹ thuộc thể thơ tự do

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là biểu cảm

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Bài thơ thể hiện tình cảm, cảm xúc gì của tác giả?

Xem đáp án

Bài thơ thể hiện tình cảm nhớ nhung, yêu thương, thấp thỏm, chờ đợi ngóng trông mẹ về

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì?

Xem đáp án

Qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm thông điệp: tình cảm con với mẹ, mẹ với ocn là một trong những tình cảm thiêng liêng, trân quý nhất của con người

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận