Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu bài thơ Lời của cây có đáp án

  • 271 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Bài thơ Lời của cây thuộc chủ đề gì?

Xem đáp án

Bài thơ Lời của cây thuộc chủ đề: Tình yêu thương, trân trọng những mầm xanh thiên nhiên

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Bài thơ Lời của cây thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Bài thơ Lời của cây thuộc thể loại thơ bốn chữ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Phương thức biểu đạt chính của tác phẩm Lời của cây là?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của tác phẩm Lời của cây là biểu cảm

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Thông điệp của bài thơ Lời của cây là gì?

Xem đáp án

Thông điệp của bài thơ Lời của cây là: Hãy yêu cây, trân trọng sự sống của cây, bởi cây làm nên một phần cuộc sống xinh đẹp, đáng yêu này

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Bài thơ Lời của cây được chia thành mấy phần?

Xem đáp án

Bài thơ Lời của cây được chia làm 2 phần:

- Phần 1 (5 khổ thơ đầu): Qúa trình phát triển thành cây của hạt mầm

- Phần 2 (khổ cuối): Lời giới thiệu của cây về sự xuất hiện của mình

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận