Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu biện pháp Nói giảm, nói tránh có đáp án

  • 134 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nói giảm nói tránh là gì?

Xem đáp án

Nói giảm nói tránh là một biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, thiếu lịch sự.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Điểm giống nhau giữa nói giảm nói tránh với nói quá là?

Xem đáp án

Điểm giống nhau giữa nói giảm nói tránh và nói quá là đều nói một cách không chính xác về sự việc đã xảy ra

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Biện pháp nói giảm nói tránh sẽ phát huy trong những trường hợp nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A, B, D


Câu 4:

Không nên sử dụng nói giảm nói tránh trong những tình huống nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A, D


Câu 5:

Xác định câu có sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A, D, E


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận