Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu nhà thơ Anh Ngọc có đáp án

  • 145 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nhà thơ Anh Ngọc tên thật là gì?

Xem đáp án

Nhà thơ Anh Ngọc tên thật là Nguyễn Đức Ngọc

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Nhà thơ Anh Ngọc sinh năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Nhà thơ Anh Ngọc sinh năm 1943

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Địa danh nào quê hương của nhà thơ Anh Ngọc?

Xem đáp án

Nhà thơ quê ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Nhà thơ tốt nghiệp khoa Ngữ văn của trường đại học nào?

Xem đáp án

Nhà thơ tốt nghiệp khoa Ngữ văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Năm bao nhiêu thì nhà thơ Anh Ngọc bắt đầu có thơ đăng báo?

Xem đáp án

Năm 1965, nhà thơ Anh Ngọc bắt đầu có thơ đăng báo và đến nay, ông đã có bốn tập thơ, ba tập trường ca dày dặn

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận