Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu nhà văn Nguyễn Ngọc Tư có đáp án

  • 145 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư quê ở đâu?

Xem đáp án

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư quê ở xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp?

Xem đáp án

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh ra trong một gia đình nông dân

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nguyễn Ngọc Tư là một nhà văn, thành viên Hội?

Xem đáp án

Nguyễn Ngọc Tư là một nhà văn, thành viên Hội Nhà văn Việt Nam

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Nguyễn Ngọc Tư thường viết về đề tài gì?

Xem đáp án

Phong cách sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư thường viết về tình bạn ở đồng quê

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận