Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu nhà văn Pao-lo Cau-ê-lô có đáp án

  • 144 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đâu là năm sinh của nhà văn Pao-lo Cau-ê-lô?

Xem đáp án

Pao-lo Cau-ê-lô sinh ngày 24/08/1947

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tác giả Pao-lo Cau-ê-lô là người nước nào?

Xem đáp án

Tác giả Pao-lo Cau-ê-lô sinh tại Rio de Janeiro, Bra-xin

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Pao-lo Cau-ê-lô bắt đầu soạn nhạc pop năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Pao-lo Cau-ê-lô học đại học trường luật, nhưng đã bỏ học năm 1970 để du lịch qua Mexico, Peru, Bolivia, Chile, Châu Âu và Bắc Phi. Hai năm sau, ông trở về Bra-xin và bắt đầu soạn lời nhạc pop.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Ông bị bắt giam một thời gian ngắn vì những hoạt động chống lại chế độ độc tài thời đó ở Bra-xin năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Năm 1974, ông bị bắt giam một thời gian ngắn vì những hoạt động chống lại chế độ độc tài thời đó ở Bra-xin

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Sách của ông đã bán ra khoảng bao nhiêu bản trên 150 nước và được dịch ra 56 thứ tiếng?

Xem đáp án

Sách của ông đã bán ra hơn 86 triệu bản trên 150 nước và được dịch ra 56 thứ tiếng

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận