Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu nhà văn Vũ Bằng có đáp án

  • 177 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đâu là năm sinh, năm mất của tác giả Vũ Bằng?

Xem đáp án

Vũ Bằng sinh ngày 03/06/1913, mất ngày 07/04/1984

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Vũ Bằng tên thật là gì?

Xem đáp án

Vũ Bằng tên đầy đủ là Vũ Đăng Bằng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Quê gốc của tác giả Vũ Bằng ở đâu?

Xem đáp án

Vũ Bằng quê gốc tại làng Lương Ngọc, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Dù quê gốc ở Hải Dương nhưng Vũ Bằng sinh ra tại địa danh nào?

Xem đáp án

Vũ Bằng sinh tại Hà Nội

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Ngay còn nhỏ đã say mê viết văn, làm báo, Vũ Bằng đã có truyện đăng báo năm bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Ngay còn nhỏ đã say mê viết văn, làm báo, Vũ Bằng đã có truyện đăng báo năm 16 tuổi

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận