Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu tác giả A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vích Bê-li-ép có đáp án

  • 128 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đâu là năm sinh năm mất của tác giả A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép?

Xem đáp án

A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép sinh năm 1884, mất năm 1942

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép nhà văn người nước nào?

Xem đáp án

A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép nhà văn người nước Nga (Liên Xô cũ)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép bị nhiễm bệnh lao năm bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép bị nhiễm bệnh lao năm 30 tuổi, căn bệnh lây khắp xương sống làm tê liệt hai chân. Ông dời tới I-a-li ở chung với mẹ và bà vú già để tiện cho việc điều trị

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Ông được chữa khỏi bệnh lao năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Năm 1922 ông được chữa khỏi bệnh

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Ông trở lại Mát-xcơ-va bắt đầu theo đuổi hoạt động văn học năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Năm 1923, ông trở lại Mát-xcơ-va bắt đầu theo đuổi hoạt động văn học

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận