Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu tác giả Thanh Tịnh có đáp án

  • 114 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Quê hương của Thanh Tịnh là ở đâu?

Xem đáp án

Thanh Tịnh quê ở xóm Gia Lạc, ven sông Hương, ngoại ô thành phố Huế

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Đâu là năm sinh năm mất của Thanh Tịnh?

Xem đáp án

Thanh Tịnh sinh năm 1911, mất năm 1988

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tên khai sinh của Thanh Tịnh là gì?

Xem đáp án

Thanh Tịnh tên khai sinh là Trần Văn Ninh

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Ngoài viết văn, làm thơ, Thanh Tịnh còn làm gì?

Xem đáp án

Từ năm 1933, ông đi làm ở các sở tư rồi vào nghề dạy học và bắt đầu viết văn, làm thơ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Thanh Tịnh được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Thanh Tịnh được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận