Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu Thành ngữ có đáp án

  • 133 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thành ngữ là gì?

Xem đáp án

Thành ngữ là loại từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Thành ngữ có thể đóng vai trò gì trong câu?

Xem đáp án

Thành ngữ có thể làm chủ ngữ, vị ngữ hoặc phụ ngữ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Câu nào dưới đây không phải thành ngữ?

Xem đáp án

Câu C là ca dao

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Xác định vai trò ngữ pháp của thành ngữ trong câu “Mẹ đã phải một nắng hai sương vì chúng con”

Xem đáp án

Thành ngữ trong câu trên đóng vai trò vị ngữ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Thành ngữ nào sau đây có ý nghĩa “ý tưởng viển vông, thiếu thực tế thiếu tính khả thi”?

Xem đáp án

Đeo nhạc cho mèo là đáp án chính xác

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận