Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Bàn về đọc sách có đáp án

  • 163 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Bàn về đọc sách sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

Xem đáp án

Tác phẩm viết theo phương thức nghị luận

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Văn bản không đề cập tới nội dung gì?

Xem đáp án

Văn bản không đề cập đến những thư viện nổi tiếng trên thế giới

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Vì sao đọc sách trong thời đại ngày nay không dễ?

Xem đáp án

Đọc sách trong thời đại ngày nay không dễ vì sách nhiều khiến người đọc dễ lạc hướng cà không chuyên sâu

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tại sao cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu, giữa đọc sách thường thức với đọc sách chuyên môn?

Xem đáp án

Cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu, giữa đọc sách thường thức với đọc sách chuyên môn vì “Trên đời không có học vấn nào cô lập, tách rời các học vấn khác… không biết rộng khi không thể chuyên, không thông thái thì không thể nắm gọn. Trước hãy biết rộng rồi sau đó nắm chắc, đó là trình tự để nắm vững bất cứ học vấn nào.”

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Ý đúng nhất về sự thuyết phục của văn bản trên là gì?

Xem đáp án

Bài văn nghị luận đã đặt ra và bàn về một vấn đề có ý nghĩa trong đời sống. Nổi bật với lí lẽ sắc sảo, hệ thống dẫn chứng sinh động. Bố cục bài viết hợp lí, chặt chẽ, các ý được dẫn dắt tự nhiên. Lối viết giàu hình ảnh, nhiều so sánh thú vị

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận