Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Bức thư gửi chú lính chì dũng cảm có đáp án

  • 171 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Bức thư gửi chú lính chì dũng cảm được chia thành mấy phần?

Xem đáp án

Văn bản Bức thư gửi chú lính chì dũng cảm được chia thành 3 phần:

- Phần 1 (từ đầu đến “(Hans Christian Andersen)”): Lí do viết thư

- Phần 2 (tiếp đến “chỉ với một chân duy nhất”): Bài học chú lính chì đem lại cho tác giả

- Phần 3 (còn lại): tình cảm của tác giả đối với nhà văn An-đéc-xen và kết thúc của truyện

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Văn bản Bức thư gửi chú lính chì dũng cảm trích từ đâu?

Xem đáp án

Văn bản Bức thư gửi chú lính chì dũng cảm trích từ Những bức thưu đoạn giải cuộc thi UPU lần thứ 34

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Bức thư gửi chú lính chì dũng cảm là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Bức thư gửi chú lính chì dũng cảm là nghị luận

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Nội dung chính của văn bản Bức thư gửi chú lính chì dũng cảm là gì?

Xem đáp án

Văn bản là một bức thư đã bày tỏ tình cảm yêu mến với nhân vật chú lính chì dũng cảm

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Chú lính chì trong truyện cổ tích An-đéc-xen có gì đặc biệt?

Xem đáp án

Là chú lính chì cuối cùng của bộ đồ chơi lính chì tí hon, chú chỉ có một chân bởi vì người làm ra chú bị thiếu vật liệu

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận