Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng có đáp án

  • 128 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ai là người đưa ra quan điểm: Cả bọn không làm gì nữa thử xem lão Miệng có sống được không?

Xem đáp án

Cậu Tay là người đưa ra quan điểm: “Cả bọn không làm gì nữa thử xem lão Miệng có sống được không?”

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Việc cả bọn không làm lụng nữa đã khiến lão Miệng chết đói, còn các nhân vật khác lại nhàn hạ, đúng hay sai?

Xem đáp án

Việc cả bọn không làm lụng nữa đã khiến lão Miệng chết đói, các nhân vật còn lại cũng kiệt quệ về sức lực và tinh thần

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Khi nghe mọi người nói; ‘Từ nay chúng tôi không làm gì để nuôi ông nữa” thì thái độc của bác Miệng như thế nào?

Xem đáp án

Khi nghe mọi người nói; ‘Từ nay chúng tôi không làm gì để nuôi ông nữa” thì thái độc của bác Miệng rất ngạc nhiên

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5. Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Kết thúc của truyện ngụ ngôn này là kết thúc có hậu do ý thức được bản chất vấn đề, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện ngụ ngôn Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng có ý nghĩa giống truyện ngụ ngôn Đeo nhạc cho mèo, đúng hay sai?

Xem đáp án

Truyện ngụ ngôn Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng có ý nghĩa phê phán những kẻ sống tách biệt, còn truyện Đeo nhạc cho mèo lại phê phán những kẻ ham sống sợ chết

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận