Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Dòng sông đen có đáp án

  • 196 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Dòng “sông đen” do ai sáng tác?

Xem đáp án

Văn bản Dòng “sông đen” do Giuyn Véc-nơ sáng tác

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Văn bản Dòng “sông đen” trích từ tác phẩm nào?

Xem đáp án

Văn bản Dòng “sông đen” trích từ tác phẩm Hai vạn dặm dưới biển của Giuyn Véc-nơ. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1866

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đoạn trích Dòng “sông đen” thuộc chương mấy của tác phẩm Hai vạn dặm dưới biển?

Xem đáp án

Đoạn trích trong SGK được trích từ chương 14 của truyện, kể về những ngày đầu của hành trình hai vạn dặm dưới biển trên con tàu Nau-ti-lơt

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Đoạn trích kể về nội dung gì?

Xem đáp án

Đoạn trích trong SGK được trích từ chương 14 của truyện, kể về những ngày đầu của hành trình hai vạn dặm dưới biển trên con tàu Nau-ti-lơt

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Đề tài của văn bản Dòng “sông đen” là gì?

Xem đáp án

Văn bản Dòng “sông đen” thuộc đề tài khám phá đại dương

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận