Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Đừng từ bỏ cố gắng có đáp án

  • 179 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Đừng từ bỏ cố gắng do ai sáng tác?

Xem đáp án

Văn bản Đừng từ bỏ cố gắng do Trần Thị Cẩm Quyên sáng tác

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Văn bản Đừng từ bỏ cố gắng xuất xứ từ đâu?

Xem đáp án

Văn bản Đừng từ bỏ cố gắng in trong Văn học và tuổi trẻ, Viện nghiên cứu sách và học liệu giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số tháng 11/2021

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Văn bản Đừng từ bỏ cố gắng thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Văn bản thuộc thể loại nghị luận

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Ai là người đã viết câu sau: “Đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ có cúi đầu trước giông tố”?

Xem đáp án

Đặng Thùy Trâm từng viết: “Đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ có cúi đầu trước giông tố”

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Theo tác giả, bất kì ai cũng sẽ phải đối mặt với điều gì?

Xem đáp án

“Bất kì ai trong chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn, thách thức, trở ngại và thất bại”

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận