Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Em bé thông minh – Nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian có đáp án

  • 202 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Em bé thông minh Nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian được chia thành mấy phần?

Xem đáp án

Văn bản Em bé thông minh – Nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian được chia thành 3 phần

- Phần 1 (từ đầu đến “đề cao trí tuệ của nhân dân”): Giới thiệu về truyện Em bé thông minh

- Phần 2 (tiếp theo đến “sứ giả láng giềng”): Sự đề cao trí tuệ dân gian qua bốn thử thách

- Phần 3 (còn lại): Khẳng định giá trị nội dung của truyện cổ tích Em bé thông minh

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Văn bản Em bé thông minh Nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Văn bản thuộc thể loại văn bản nghị luận

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phương thức biểu đạt chính của văn Em bé thông minh Nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn Em bé thông minh – Nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian là nghị luận

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Câu văn nào trong văn bản Em bé thông minh Nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian thể hiện ý kiến của tác giả về truyện Em bé thông minh?

Xem đáp án

Câu văn: “Trong truyện Em bé thông minh, thông qua bốn lần thử thách, tác giả dân gian đã đề cao trí tuệ của nhân dân” thể hiện ý kiến của tác giả về truyện Em bé thông minh

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Theo tác giả Trần Thị An, thông qua thử thách đầu tiên, tác giả dân gian muốn thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Thông qua thử thách đầu tiên, tác giả dân gian muốn đề cao sự thông minh trong ứng xử, mà chủ yếu là một phản xạ ngôn ngữ lanh lẹ và sắc sảo

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận