Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Kéo co có đáp án

  • 230 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản giới thiệu về quy tắc, luật lệ của trò chơi nào?

Xem đáp án

Văn bản giới thiệu về quy tắc, luật lệ của trò chơi cướp cờ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Văn bản Kéo co xuất xứ từ đâu?

Xem đáp án

Văn bản in trong Trò chơi dân gian Nam Bộ, NXB Hội Nhà văn, 2017

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Kéo co quy định mỗi đợt thi đấu có bao nhiêu đội chơi?

Xem đáp án

Tùy thuộc vào số lượng người tham gia để chia đội, mỗi đợt thi đấu có hai đội

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Số lượng người chơi trong mỗi đội thường khoảng bao nhiêu người trở lên?

Xem đáp án

Số lượng người chơi trong mỗi đội thường khoảng từ 5 – 10 người trở lên

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đâu là dụng cụ quan trọng để chơi kéo co

Xem đáp án

Một sợi dây dài, to, dẻo và chắc để không bị đứt khi kéo như: dây luột, dây thừng,…

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận