Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Lời trái tim có đáp án

  • 162 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Lời trái tim do ai sáng tác?

Xem đáp án

Văn bản Lời trái tim do tiểu thuyết gia Pao-lo Cau-ê-lô sáng tác

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Văn bản Lời trái tim được trích từ tác phẩm nào?

Xem đáp án

Đoạn trích trong SGK được trích từ tác phẩm Nhà giả kim

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?

Xem đáp án

Văn bản được kể theo ngôi thứ ba – người kể giấu mặt

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Nhân vật chính của văn bản là ai?

Xem đáp án

Nhân vật chính của văn bản là San-ti-a-go

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đoạn trích Lời trái tim kể về nội dung gì?

Xem đáp án

Đoạn trích kể về hành trình vượt qua sa mạc của cậu bé chăn cừu để đến các kim tự tháp Ai Cập – nơi được cho là chứa kho báu

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận