Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát có đáp án

  • 269 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát được trích từ tác phẩm nào?

Xem đáp án

Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát được trích từ tác phẩm Tháng Giêng – tháng Giêng một vòng dao quắm

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát được chia thành mấy phần?

Xem đáp án

Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát được chia thành 3 phần:

- Phần 1 (từ đầu đến “…cốm trộn hạt dẻ là một thứ vật quý, dùng để khoản đãi quý nhân”): giới thiệu về vị ngon và giá trị của hạt dẻ Trùng Khánh

- Phần 2 (tiếp đến “…trên đầu mẹ có cả một rừng dẻ đang độ ngọt bùi…”): Ca ngợi vẻ đẹp và giá trị văn hóa, du lịch của rừng dẻ

- Phần 3 (còn lại): Ý nghĩa của mối tương giao giữa con người với tự nhiên

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát được kể theo ngôi thứ mấy?

Xem đáp án

Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát được kể theo ngôi thứ nhất xưng “tôi”

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Theo tác giả, hạt dẻ ở đâu ngon ngọt và thơm bùi không đâu có?

Xem đáp án

“Nhiều người nói với tôi, đã đi khắp trên đất nước ta, không đâu có giống mác lịch ngon ngọt và thơm bùi như ở Trùng Khánh”

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hạt dẻ Trùng Khánh nếu mang đi nơi khác trồng sẽ như thế nào?

Xem đáp án

Hạt dẻ Trùng Khánh nếu mang đi nơi khác trồng, sẽ cho mùi vị hoàn toàn khác lạ. Màu sắc cũng dại hơn. To nhỏ cũng khác.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận