Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Những cái nhìn hạn hẹp có đáp án

  • 178 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Những cái nhìn hạn hẹp nhắc đến những câu chuyện nào?

Xem đáp án

Văn bản Những cái nhìn hạn hẹp nhắc đến những câu chuyện: Ếch ngồi đáy giếng, Thầy bói xem voi

Đáp án cần chọn là: B, D


Câu 2:

Thể loại của những câu truyện trong văn bản là gì?

Xem đáp án

Thể loại của những câu truyện trong văn bản là ngụ ngôn

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Theo truyện, con ếch trước giờ sống ở đâu?

Xem đáp án

Theo truyện, con ếch trước giớ sống ở trong cái giếng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Truyện Ếch ngồi đáy giếng gửi đến chúng ta nhiều bài học về?

Xem đáp án

Truyện Ếch ngồi đáy giếng gửi đến chúng ta nhiều bài học về sự khiêm tốn và học hỏi trong cuộc sống

Đáp án cần chọn là: A, C, E, F


Câu 5:

Đâu là giá trị nghệ thuật của truyện Ếch ngồi đáy giếng?

Xem đáp án

Truyện đặc sắc bởi những nghệ thuật của truyện ngụ ngôn

Đáp án cần chọn là: A, C, D, E


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận