Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Những tình huống hiểm nghèo có đáp án

  • 154 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Những tình huống hiểm nghèo nhắc đến những câu chuyện nào?

Xem đáp án

Văn bản Những tình huống hiểm nghèo nhắc đến những câu chuyện: Hai người bạn đồng hành và con gấu, Chó sói và chiên con

Đáp án cần chọn là: B, E


Câu 2:

Văn bản Hai người bạn đồng hành và con gấu được in trong tác phẩm nào?

Xem đáp án

Văn bản Hai người bạn đồng hành và con gấu được in trong Truyện ngụ ngôn Ê-dốp

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Truyện Hai người bạn đồng hành và con gấu phê phán đối tượng nào?

Xem đáp án

Truyện Hai người bạn đồng hành và con gấu phê phán những người bỏ mặc bạn bè trong hoàn cảnh khó khăn

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Hai câu chuyện trong văn bản Những tình huống hiểm nghèo thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Hai câu chuyện trong văn bản Những tình huống hiểm nghèo thuộc thể loại ngụ ngôn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trong truyện Hai người bạn đồng hành và con gấu, người bạn thứ nhất đã làm gì khi thấy chú gấu nhảy ra vồ.

Xem đáp án

Khi chú gấu nhày ra vồ, người bạn đi trước túm được một cành cây và ẩn mình trong đám lá

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận