Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng có đáp án

  • 172 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng được trích từ đâu?

Xem đáp án

Văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng được trích từ Tác phẩm văn học trong nhà trường – Những vấn đề trao đổi, tập 3

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng được chia thành mấy phần?

Xem đáp án

Văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng được chia thành 3 phần:

- Phần 1 (từ đầu đến “nhiều ấn tượng cho bạn đọc”): Giới thiệu truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng

- Phần 2 (tiếp theo đến “chủ đề của truyện ngắn này”): Phân tích sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng

- Phần 3 (còn lại): Khẳng định ý nghĩa của truyện Chiếc lá cuối cùng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng là nghị luận

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tác giả Minh Khuê đã khẳng định truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng là truyện ngắn như thế nào?

Xem đáp án

Tác giả Minh Khuê đã khẳng định truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng là truyện ngắn đặc sắc và hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng cho bạn đọc

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Theo Minh Khuê, sức hấp dẫn của truyện trước hết đến từ đâu?

Xem đáp án

Trước hết, sức hấp dẫn của truyện đến từ chi tiết chiếc lá cuối cùng

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận