Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Tôi đi học có đáp án

  • 142 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tôi đi học của Thanh Tịnh được viết theo thể loại nào?

Xem đáp án

Tôi đi học của Thanh Tịnh được viết theo thể loại truyện ngắn trữ tình

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tôi đi học xuất xứ từ tập truyện nào?

Xem đáp án

Tôi đi học xuất xứ từ tập truyện Quê mẹ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tình huống truyện của văn bản Tôi đi học là gì?

Xem đáp án

Tôi đi học xoay quanh tình huống ngày đầu tiên đi học của cậu bé

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Truyện được diễn biến theo trình tự nào?

Xem đáp án

Truyện được diễn biến theo trình tự từ một người trưởng thành của hiện tại nhớ về quá khứ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Các phương thức biểu đạt được tác giả Thanh Tịnh sử dụng trong văn bản Tôi đi học là gì?

Xem đáp án

Văn bản tự sự này kết hợp nhiều phương thức biểu đạt như miêu tả và biểu cảm

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận