Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Trò chơi cướp cờ có đáp án

  • 205 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản giới thiệu về quy tắc, luật lệ của trò chơi nào?

Xem đáp án

Văn bản giới thiệu về quy tắc, luật lệ của trò chơi cướp cờ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Văn bản Trò chơi cướp cờ thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Văn bản Trò chơi cướp cờ thuộc thể loại văn bản thông tin

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Văn bản Trò chơi cướp cờ sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là thuyết minh

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Mục đích của trò chơi cướp cờ là gì?

Xem đáp án

Mục đích:

- Góp phần rèn luyện thể lực, khéo léo, nhanh nhẹn, tinh mắt, khả năng phán đoán và chuyển hướng hợp lí,… cho người chơi

- Tạo không khí vui vẻ, thi đua, tính tập thể, tinh thần đoàn kết khi chơi

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Trò chơi cướp cờ chia thành mấy đội?

Xem đáp án

Trò chơi chia làm hai đội không hạn chế số lượng người chơi

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận