Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Tự học - Một thú vui bổ ích có đáp án

  • 265 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Tự học – một thú vui bổ ích do ai sáng tác?

Xem đáp án

Văn bản Tự học – một thú vui bổ ích do Nguyễn Hiến Lê sáng tác

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Văn bản được trích từ tác phẩm nào?

Xem đáp án

Văn bản được trích từ tác phẩm Tự học – một như cầu thời đại

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Văn bản thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Văn bản thuộc thể loại văn bản nghị luận

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Mục đích của văn bản là gì?

Xem đáp án

Văn bản giúp người đọc nhận ra được tầm quan trọng của tự học: tự học là sự cần thiết nhưng không bắt buộc, giúp ta hoàn toàn tự do, tự chủ giống như cái thú đi chơi bộ, một cuộc du lịch bằng trí óc, một thú vui thanh nhã.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Vì sao tự học là “một cuộc du lịch say mê gấp trăm lần du lịch bằng chân”?

Xem đáp án

Tự học là “một cuộc du lịch say mê gấp trăm lần du lịch bằng chân” vì:

- Nó là du lịch trong không gian lẫn thời gian

- Những sự hiểu biết của loài người là một thế giới mênh mông

- Sách vở đem lại vô vàn những vật hữu hình và vô hình trong cuộc du lịch

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận