Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu văn bản Xưởng Sô-cô-la có đáp án

  • 145 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Xưởng Sô-cô-la do ai sáng tác?

Xem đáp án

Văn bản Xưởng Sô-cô-la do Rô-a Đan sáng tác

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Văn bản Xưởng Sô-cô-la được trích từ tác phẩm nào?

Xem đáp án

Văn bản Xưởng Sô-cô-la được trích từ tác phẩm Charlie và nhà máy sô-cô-la

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Văn bản thuộc chương mấy của truyện Charlie và nhà máy sô-cô-la?

Xem đáp án

Văn bản thuộc chương 15 của truyện Charlie và nhà máy sô-cô-la

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Văn bản kể về nội dung gì?

Xem đáp án

Văn bản thuộc chương 15 của truyện Charlie và nhà máy sô-cô-la, kể lại hành trình khám phá xưởng sản xuất sô-cô-la bên trong nhà máy

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Văn bản thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Văn bản thuộc thể loại truyện khoa học viễn tưởng

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận